Infinigate Croatia – Vaš Fortinet distributer, poziva Vas na besplatni webinar i radionicu koju ćemo održati 15.12.2023. u 10:00 sati, a na kojem ćemo vas upoznati s Fortinet rješenjima za sektor zdravstva.


Kako zdravstvena tehnologija postaje sve naprednija, spajanja i akvizicije te sve veće partnerstvo između organizacija još više kompliciraju raširenu infrastrukturu. Rezultat je sve veća površina napada, sve veći broj korisnika trećih strana koji pristupaju mrežnim resursima i sve veći broj IoMT (Internet of Medicine Things) uređaja za rješavanje svakog zamislivog zdravstvenog stanja, a od kojih mnogi nisu dizajnirani imajući na umu sigurnost. U isto vrijeme, zdravstvena industrija je visoko regulirana, sa zakonom o prenosivosti i odgovornosti zdravstvenog osiguranja (HIPAA) koji postavlja stroge smjernice o dijeljenju medicinskih podataka.

Fortinet sigurnosna rješenja svojom sveobuhvatnom zaštitom pokrivaju i sektor zdravstva.

Sudionici ovog webinara naučit će kako Fortinet rješenja pružaju zaštitu u ovom segmentu:

FortiClient: agent povezan s mrežom koji štiti i nadzire endpoint računala
FortiClient EMS: Centralno upravljanje svim FortiClient agentima
FortiEDR: Sigurnosno rješenje za endpoint zaštitu sljedeće generacije i automatizirani EDR
FortiGate: Visoka učinkovitost zaštite od prijetnji s automatiziranom vidljivošću za zaustavljanje napada

Nakon prezentacije moći ćete se spojiti i na remote lab u kojem ćete moći konfigurirati opremu i upoznati se s prezentiranim mogućnostima.

Za prijavu na webinar molimo Vas da pošaljete e-mail na: prodaja@netsafe.hr do 14.12.2023. i dodatno napomenite ukoliko želite odraditi i lab nakon prezentacije.