Infinigate – Vaš distributer Fortineta za Hrvatsku, Vas poziva na besplatni webinar i radionicu koji ćemo održati 1.3.2024, a na kojem ćemo vas upoznati s mogućnostima ZTNA rješenja.

Zero Trust Network Access (ZTNA) je metoda kontrole pristupa koja koristi klijentsku identifikaciju uređaja, autentifikacija i Zero Trust oznake (engl. tags) za pristup aplikacijama ovisno o pristupnim ulogama. ZTNA administratorima pruža fleksibilnost upravljanja pristupa mreži za lokalne ali i udaljeni korisnike koji se nalaze van sustava. Pristup aplikacijama je omogućen tek nakon verifikacije uređaja, provjere identiteta korisnika, autorizacije korisnika, te sigurnosnih provjera pomoću Zero Trust oznaka.

Na ovoj radionici sudionici će naučiti na koji način Fortinet osigurava pristup temeljen na sigurnosnim pravilima, što rezultira fleksibilnim i sveobuhvatnim rješenjem koje pruža univerzalni ZTNA.

Gdje god se nalazi korisnik i gdje god se nalazi aplikacija, Fortinet može učinkovito i djelotvorno odobriti (ili blokirati) pristup aplikaciji na temelju različitih čimbenika.

Nakon prezentacije moći ćete se spojiti i na remote lab u kojem ćete moći konfigurirati opremu i upoznati se s prezentiranim mogućnostima.

Agenda

10:00 – 10:45   Prezentacija– Luka Babajko, Danijel Šurina, Infinigate

10:45 – 11:00  Odmor

11:00 – 13:00  Hands-on radionica – Luka Babajko; Danijel Šurina, Infinigate

Zašto se prijaviti na Fast-Track radionicu?

Sudionici koji prisustvuju ovoj radionici će naučiti kako:

  • Integrirati FortiClient Endpoint Management Server (EMS) u Security Fabric
  • Konfigurirati politike i pravila EMS Zero Trust za zaštitu korporativnih i udaljenih korisnika
  • Konfigurirati ZTNA HTTPS Application Gateway za sigurni udaljeni pristup aplikacije
  • Konfigurirati ZTNA oznake preko SSL-VPN tunela
  • Konfigurirati ZTNA IP/MAC kontrolu pristupa za dinamički pristup
  • Postaviti Zero Trust & Privileged Access Management (FortiPAM)
  • Demonstrirati uspješan rad ovih kritičnih funkcija

Za prijavu na webinar molimo Vas da pošaljete e-mail na: sales-hr@infinigate.com do 29.02.2024.