MEA-regionen (Middle East & Africa) stod för de främsta framgångarna och lyckades nå dubbelsiffrig tillväxt och hälsosamma vinstmarginaler. Gruppens dotterbolag Starlink, visade större tillväxt än marknaden med sina 26% tillväxt i MEA-regionen. I Europa påverkades Infinigate av den allmänna tempoväxlingen i ekonomin och visade en lägre tillväxt.

Nu lyfter Infinigate fram sina framgångsfaktorer och delar planen för fortsatt – över marknadsgenomsnittet – tillväxt kommande räkenskapsår.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här